Translate

Sonntag, 5. Dezember 2010

Betrugs Mafia Baufirma ELKRI Sh.P.K. aus Sarande in Albanien, wurde von der Weltbank sanktioniert

Minella Zeno, die Chefin dieser Betrugs Firma aus Sarande, ist in zahlreiche Grundstücks Streitigkeiten, Betrügerein verwickelt.

Die Firma wickelte, in den Chaoten Mafia Städten, Lezhe, Fiere, Durres, Sarande Kanalisations Geschäfte ab, für die Weltbank und genau deshalb funktioniert dort Nichts mehr.Natürlich immer dabei, US Profi Betrüger Consults der Entwicklungshilfe und diesmal aus den USA.

Eine Familie aus Skhoder, welche gar nicht Grundstücke deshalb in Süd Albanien beanspruchen kann. Aber korrupte Richter zu finden, für illegale Grundstücks Bestätigungen ist nun mal kein Problem, und läuft unter den System Geschäften der Land Mafia.
Die Firma Elkri Sh.P.K. da ermittelt schon länger die Staatsanwalt, auch wegen Steuer Betrug. Hintermann dieser Profi Betrugs Consults der Entwicklugshilfe ist Sherlock Mahn mit seiner Firma: Kwaplah International Trading Co., Inc., a U.S.-based company, and its owner, Mr. Sherlock Mahn! Aktiv vor allem in Wasser- und Kanalisation Arbeiten vor allem in Sarandem Lezhe (da ist aktiv ebenso eine Deutsche Firma mit GTZ Geldern) und der Mafia Stadt Durres aktiv. Ein würdiger Nachfolger im selben Betrugs System der Heidemarie Wieczorek-Zeul, Deutscher Consults und von Berlinwasser, worüber wir hier schon in 2004 berichteten, welche Betrugs Nummer die GTZ, das BMZ, die KfW in Albanien mit der enteigneten Betrugs Firma Elber Sh.P.K. in Elbasan und den kriminellen PPP-Programen inzenierten.
Sherlock Mahn
Sherlock Mahn, Profi Verbrecher der Entwicklungshilfe Consult
World Bank Announces Strong Anti-Corruption Actions, with 12-year Sanction, First Cross-Debarments
Available in: العربية, Français, Español
Press Release No:2011/213/INT
WASHINGTON, December 3, 2010 – Taking anti-corruption enforcement to a new level, the World Bank Group today announced the debarment of two companies and, separately, the first-ever World Bank cross-debarments of firms, for engaging in corrupt and fraudulent practices in development projects. The announcement comes on the eve of the International Corruption Hunters Network meeting, which takes place December 6 – 8 at the World Bank’s headquarters.
“These enforcement actions are timely, coming as they do just before our meeting next week with the International Corruption Hunters Alliance. Our hope is that the Alliance will facilitate our investigations and increase their impact to further eliminate fraud and corruption risks impacting development resources,” said Leonard McCarthy, World Bank Vice President for Integrity (INT). “An important item on our agenda is stepping up enforcement action as part of a global enforcement regime. These are examples of cases that could be scaled up with the support of Alliance members given the network’s multi-jurisdictional impact.” He also added that managing fraud and corruption risks is a prominent feature of the World Bank Group’s Governance and Anticorruption (GAC) agenda.
Kwaplah International Trading Co., Inc., a U.S.-based company, and its owner, Mr. Sherlock Mahn, together with any organization they directly or indirectly control, have been debarred for 12 years for engaging in corrupt and fraudulent practices in Bank-financed projects implemented in the Democratic Republic of Congo, Tanzania, Ethiopia, Ukraine, Ghana, Gambia and Liberia. This is the second-longest debarment since the Bank began sanctioning firms in 1999. In making its decision, the World Bank’s Sanctions Board took into account the multiplicity of sanctionable practices committed by the company among other considerations.
“This Sanctions Board Decision has laid down some brightline rules, following an extensive INT investigation that crossed multiple jurisdictions,” said Mr. McCarthy. “Companies and individuals who misuse development resources should know that, together with our partners, we are stepping up the fight against fraud and corruption, and they will be caught,” he added.
In addition, the World Bank Sanctions Board debarred another company, “Elkri” for three years for engaging fraudulent practices in a Bank-financed project in Albania. The debarment may be reduced to two years upon implementation of an effective corporate compliance program.
These rulings are eligible for cross debarment under the April 2010 Agreement for Mutual Enforcement of Debarment Decisions entered into by the African Development Bank Group, Asian Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the World Bank Group and the Inter-American Development Bank Group. Under the agreement, entities debarred by one multilateral development bank (MDB) may be sanctioned for the same misconduct by other participating development banks, which translates into collective enforcement action.
Based on that agreement, the World Bank also announced the its first cross-debarments, sanctioning 12 companies previously debarred by the Asian Development Bank for engaging in fraudulent and corruption practices in some of their projects.
“Since the signing of the Cross-Debarment agreement earlier this year, INT has worked diligently with our MDB partners to ensure that enforcement is not delayed,” said McCarthy. “This enforcement action is sending a very powerful signal of how the global anticorruption landscape is fast forwarding. This progress cannot be reversed,” he added.
About the International Corruption Hunters Alliance
………………….
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/
URL: http://www.balkanweb.com/index.php?id=89830
Abuzimi, Banka Botërore penalizon firmën shqiptare
(Dërguar më: 05/12/10)
Banka Botërore ka për jashtuar kompaninë shqiptare “Elkri” prej projekteve të veta për tre vjet, pasi ka rezultuar e përfshirë në veprime ilegale. Veç përjashtimit që për momentin është i përkohshëm, gjithashtu Banka kërcënoi se do të kërkojë një aleancë nga bankat ndërkombëtare për ta nxjerrë këtë kompani përfundimisht jashtë projekteve të tyre. “Bordi i Sanksioneve të Bankës Botërore ndaloi ‘Elkrin’ për tre vjet, për shkak të praktikave mashtruese në një projekt financues të Bankës në Shqipëri. Përjashtimi mund të reduktohet në dy vjet pas zbatimit të një programi efektiv të pajtimit të korporatave", - deklaron Banka në komunikatën e dërguar nga Washingtoni, në Tiranë. Elkri, një kompani ndërtimi nga qyteti jugor i Sarandës, kishte aplikuar të punonte si një nënkontraktuese në punime të lidhura me projekte të ujërave dhe kanalizimeve në qytetet e Durrësit, Fierit, Lezhës dhe Sarandës. Kështu, “Elkri’ është pikasur në veprime mashtruese gjatë procesit të tenderit, por nuk ka firmosur një kontratë për punime të vogla në lidhje me ndërtimin e një zyre për autoritetin e kanalizimeve në vitin 2008″, treguan dokumentet e shfaqura nga Banka Botërore.
Duke parashtruar se po synon të ngjisë masat antikorrupsion në një nivel të ri, Grupi i Bankës Botërore ka ndaluar edhe një kompani me bazë amerikane përkrah shqiptares “Elkri". Ndërsa në mënyrë të qëllimshme janë ndarë një grup firmash të sanksionuara për t’u përfshirë në veprime korruptive dhe mashtruese në projekte zhvillimi. Kështu, “Kwaplah International Trading Co. Inc.", një kompani me bazë në SHBA dhe pronari i saj, Sherlock Mahn, bashkë me organizatat që kontrollojnë direkt ose indirekt, janë përjashtuar për 12 vjet për përfshirje në veprime korruptive dhe mashtruese në projektet financiare bankare, të zbatuara në Republikën Demokratike të Kongos, Tanzani, Etiopi, Ukrainë, Gana, Gambia dhe Liberi………………….
Welcher Mafia Familie gehört die Firma Elkri Sh.P.K. in Sarande:: hier die Namen aus der Firmen Registrierung, wobei auffällt, das eine in 2008 registrierte Firma, bereits Weltbank Aufträge erhält.
Nr. 2192/4 Prot. Tiranë, më 04.06.2008
VENDIM
Nr. 21 , datë, 04. 06. 2008
PËR FSHIRJEN E REGJISTRIMEVE TË PALIGJSHME TË PASURIVE TË PALUAJTSHME
Sot në datën ___/___/______, në mbështetje nenit 10 të ligjit nr.7843, datë 13.7.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, të ndryshuar, të neneve 192-197 të ligjit nr.7850, datë 29.04.1994 “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, të ligjit nr.8485, datë 12.05.1999 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”, të nenit 22 të ligjit nr.9701, datë 02.04.2007 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7843, datë 13.7.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, të ndryshuar,” dhe të Udhëzimit nr.1, datë 31.01.2007 të Këshillit të Ministrave “Për procedurat e regjistrimit në zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, dhe të Udhëzimit nr. 4, datë 21.11.2007 të Këshillit të Ministrave “Per proceduren e fshirjes se regjistrimeve te kryera ne kundershtim me ligjin dhe atyre qe krijojne mbivendosje, ne zyren e regjistrimit te pasurive te paluajtshme, pika 9 në cilësinë e Kryeregjistruesit, mora në shqyrtim:
Vendimin: nr.04, datë 04/04/2008, të regjistruesit të Zyrës Vendore te Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme, Sarande, që i përket subjektit/subjekteve.
Subjekti / subjektet:
Kerkues: Melpomeni ZENO lindur ne Sarande dhe banuese ne Shkoder.
Kunder: z. Altin Stillo Premti lindur ne Berat dhe banues ne Sarande.
znj. Krisanthi Spiri lindur dhe banuese ne Sarande
z. Minella Zeno lindur dhe banues ne Sarande
Shoqerise “ELKRI” shpk me qender ne Sarande
z. Nustret Çepe lindur dhe banues ne Tatzat te Delvines.
Me objekt: Fshirje te regjistrimit, per shkak mbivendosje, te pasurive te regjistruara ne pronesi te z. Altin Stillo Premti, znj. Krisanthi Spiri, z. Minella Zeno, Shoqerise “ELKRI” shpk dhe z. Nustret Çepe.
VENDIM Nr. - Zyra e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme

Die Durres Stadt Mafia, räumt gerade ihre Übeschwemmungs Schäden auf, nachdem man alle Kanal, Regen Abflüsse, wie überall zubetoniert und zugebaut hatte.
Hier schwätzen auch der Bürgermeister und Micky Maus Präfekt, viel dummes Zeug, nachdem die Stadt total überschwemmt war.


Ansonsten ist Nord und Mittel Albanien, unter Wasser, nachdem man durch illegale Bebauung und Dämme an den Stränden, jeden Regen Wasser Abfluss und die Flüsse zubetoniert hatte.


Die korrupte Albanischen Politiker, setzen mit ihren Hirnlosen Praktiken das ganze Land unter Wasser, wobei Skhoder überall mindestens 1 Meter unter Wasser Stand.

Offensichtlich ist das die neue Tourismus Strategie, Skhoder in Zukunft, als das neue Venedig zu vermarkten!


Albanien und die Flut Kathastrophe
Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen