Translate

Mittwoch, 1. Juni 2011

Im kriminellen Sumpf der Albanischen Privatisierung geht es weiter rund um Genc Ruli

Genc Ruli, der Non-Stop Minister und in Hunderte von Korruptions Faellen verwickelt, wo etliche Verfahren laufen. Diesmal ist besonders der Pyschopat und Oesterreicher Wolfgang Grossruck aktiv.man will weiter privatisieren, vor allem Wasserkraftwerke in Albanien! ein rein kriminelles und korruptes Geschaeft, wie bewiesen!Qeveria nxjerr në shitje edhe katër hidrocentrale

Katër hidrocentralet e para që do të kalojnë nga shteti te privati janë: Ulëza, Shkopeti, Bistrica 1 dhe Bistrica 2.Një projektligj, i cili ka mbërritur dy ditë më parë në Komisionin e Ekonomisë dhe që do të diskutohet sot, zbardh edhe detajet lidhur me procesin. Fillimisht, hidrocentralet synohet që të ndahen nga kapitali dhe administrimi i Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare, duke funksionuar kështu si shoqëria anonime me kapital 100 për qind shtetëror dhe nën administrimin e Ministrisë së Ekonomisë. Hapi i dytë është privatizimi. Lidhur me këtë të fundit janë lënë të hapura dy mënyra: e para, ajo e shitjes përfundimtare dhe e dyta, ajo e koncesionit. Ministrisë së Ekonomisë i lind detyra e kontraktimit të një konsulenti të huaj që do të kujdeset për konsulencën gjatë procesit të privatizimit. Projektligji përfshin gjithsej pesë hidrocentrale, të cilat do të ndahen nga kapitali i KESH. Përveç Ulëz-Shkopetit dhe Bistrica1 dhe 2, një tjetër hidrocentral që do t’i ndahet këtij kapitali është ai Tiranës (Lanabregas), por ky i fundit nuk pritet që të privatizohet herët. Në projektligjin e saj, Ministria e Ekonomisë miraton edhe formulën se si do të bëhet privatizimi. “Struktura e formulës së privatizimit të aksioneve të kapitalit të këtyre shoqërive, në rastin e transferimit të së drejtës së pronësisë të jetë: jo më pak se 51 për qind e aksioneve të kapitalit u ofrohen investitorëve strategjikë nëpërmjet shitjes me tender të hapur ndërkombëtar. Madhësia e kësaj pakete, përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave”, thuhet në projektligj. Ndërkaq, përcaktohet edhe përfitimi që shkon për ish-pronarët. Kjo kategori, me legjislacionin shqiptar, është e para që merr përftimin në rastet e privatizimeve të kompanive shtetërore. Për ish-pronarët është përcaktuar që secilit t’i ofrohen aksione të shoqërisë sipas vlerës së truallit të përfshirë në kapitalin  këtyre shoqërive. Një tjetër kategori që mund të përfitojë nga privatizimi i këtyre shoqërive, që do të kalojnë si shoqëri anonime, janë edhe punonjësit që kanë punuar pranë tyre.

http://www.panorama.com.al/aktualitet/qeveria-nxjerr-ne-shitje-edhe-kater-hidrocentrale

Das hoch korrupte “Karaburun” Wind Park Projekt muss gestoppt werden


Das in der Antike als “Tor zur Unterwelt” bekannte Cap Karaburun (bei Vlore und der Insel Sazan), soll durch illegale Statements und Staats Aktionen, bei Bruch Internationaler Vereinbarungen und ratifizierter Abkommen in einen angeblichen Windpark umgewandelt werden, was eines der sattsam bekannten Methoden des gigantischen Grundstücks Diebstahles ist und der Geldwäsche über Ferien Haus Immobilien.
Karaburun

Gegen die Privatisierung sprach sich die Opposition aus, welche aber selbst Privatisierte ohne Ende, als man die Regierung bildete

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen