Translate

Donnerstag, 19. November 2009

Gallup, a new EU-funded reservoir for stupid EU politicians in the Balkans

 Nobody needs to Gallup, since it has already OSCE and other institutions, for stupid speakers and people! Gallup is like EU Mafia!

http://www.gallup-europe.be/


Gallup: Shqiptarët të kënaqur, por ka korrupsion
Nga: SUELA GERA
TIRANE- Balkan Monitor di Gallup Europe publikon raportin "Insights and Percepton: Voices of the Balkans". Raporti jep një ide të përgjithshme mbi opinionin publik në vendet e Ballkanit 20 vjet nga rënia e Murit të Berlinit dhe 10 vjet nga lufta në Kosovë. Rezultatet e këtij raporti kanë ardhur pas intervistimit të 1000 qytetarëve në cdo vend të rajonit. Intervistat janë kryer gjatë muajit shtator 2009 dhe kanë zgjatur rreth një orë. Margji i gabimit është +/ - 3 %. Këtë vit ky raport u organizua në bashkëpunim me Fondin Europian për Ballkanin dhe u prezantua dje në Bruksel nga  presidenti i këshillit italian Xhuliano Amato.
 

/http://bw.balkanweb.com

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen